เปิดงานกิจกรรม Open House

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านทัพหลว อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1