การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อเรา