มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ มอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน จำนวนเงิน 148,802 บาท ณ อาคารเอนกประสงค์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563