สอบการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

        โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียดได้ดำเนินการจัดสอบการอ่าน RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมี นางขวัญวรา พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด เป็นประธานสนามสอบ 

ติดต่อ สพป.สก.1