ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสระขวัญ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

       โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียดได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสระขวัญ ประจำปี 2562 โดยมีนายประจวบ พูนอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ เป็นประธานการประชุม 

ติดต่อ สพป.สก.1