“กิจกรรมออกค่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” ณ โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด

                “กิจกรรมออกค่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” ที่โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด ระหว่างวันที่ 7-10 ก.พ. 63 โดยมี นางขวัญวรา พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด คณะครู และชาวบ้าน ให้การต้อนรับนักศึกษาที่มาออกค่าย ณ โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด

ติดต่อ สพป.สก.1