การร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

 

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153/ว 416 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จัดส่งภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียนหน้าเสาธง

โรงเรียนละ 1 ภาพ มาทางลิงค์ http://gg.gg/council-sk12563  ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 16.30 น.

เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานสรุปและรวบรวมภาพถ่ายทั้งหมด ส่งให้ สพฐ. ดำเนินการต่อไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย >>>> หนังสือนำส่ง

ติดต่อ สพป.สก.1