สอบการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2563  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ จัดสอบการอ่าน RT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง

โดยมีนายประวิทย์  สุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ เป็นประธานสนามสอบ

ในการนี้สนามสอบโรงเรียนบ้านทุ่งพระยังได้รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบจากท่านศน.อรวรรณ  พิมพ์พระธรรม

การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีมีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 40 คน

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1