แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อเช้าวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอาจารย์จากโรงเรียนท่าเกษมพิทยา

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งพระ

 

ติดต่อเรา