กิจกรรมแปรงฟันแห้ง โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสัมพันธ์

นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าให้ความรู้ และวิธีการแปรงฟัน ดูแลฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งพระ

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งพระ

ติดต่อ สพป.สก.1