โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT ป.1)

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT ป.1) ประจำปีการศึกษา 2562

ติดต่อเรา