ร.ร.บ้านหนองแก รับคณะครูศึกษาดูงานนวัตกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองแก นำโดย ผอ.เนาวะรัตน์  ถาวร 

รับคณะครูศึกษาดูงานนวัตกรรมของโรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป.บุรีรัมย์เขต 3
2. โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
3. โรงเรียนวัดหนามแดง (คัณฑาโรราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
4. โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ สพป.ฉะเชิงเทราเขต

ติดต่อ สพป.สก.1