กิจกรรมวัน มาฆบูชา โรงเรียนบ้านวังวน

โรงเรียนบ้านวังวน  จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2563 โดยมีกิจกรรมเวียนเทียนและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดวังวน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1