ประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU)  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์

ติดต่อ สพป.สก.1