พิธีเปิดกิจกรรมประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ติดต่อเรา