การอบรมโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ

วัน พุธ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ ณ ห้องประชุมไทรระย้า โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1