ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET,NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านวังใหม่ และโรงเรียนบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา