โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ศูนย์สอบ 0-NETชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ เป็นศูนย์สอบ 0-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

 

ติดต่อเรา