โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด สอบ Post-test Nt ป.3 O-Net ป.6 ปี 2563

                 วันที่ 21 มกราคม 2563

                 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด สอบ Post-test Nt ป.3 O-Net ป.6  ปี 2563  โดยมีคณะนิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบ O-Net

ติดต่อ สพป.สก.1