การนิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562

วัน ศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่าแยก  และโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1