การนิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562

วัน พุธ ที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ  และโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา