ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

solid

สัปดาห์จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  ผอ.วีระศักดิ์  กาหลง ได้นำคณะครู-บุคลากร

และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) ไปจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

และทำบุญตักบาตร เนื่องในสัปดาห์การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

(วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) ณ วัดบ้านเขาดิน ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างดีและเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

DSCF6827123 DSCF6831123 DSCF6833123 DSCF6835123 DSCF6836123 DSCF6837123 DSCF6838123 DSCF6839123 DSCF6840123 DSCF6842123 DSCF6849123 DSCF6850123 DSCF6852123 DSCF6856123

page123

Untitled

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1