ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

สถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดประชุมวิชาการระดับชาติปี 2563 ในหัวข้อ “ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน”ระหว่าง 5-6 มีนาคม 2563 ณ มมหาวิทยลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ ได้เรียนรู้ทักษะการเยียวยาเด็กที่มีบาดแผลในใจจากครอบครัวหรือสังคมในการนี้ สถาบัน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าว

โหลดเอกสาร คลิกด้านล่าง

ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์(เอกสาร)