โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สอบ Post test Pre NT/ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 21 มกราคม 2563

Post test Pre NT/ Pre O-NET ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วันที่ 21 มกราคม 2563

 

ติดต่อเรา