โครงการจิตอาสา พัฒนาสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง เพื่อรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

              โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด ร่วมกับหน่วยอำเภอเมืองสระแก้ว นำโดยท่านนายอำเภอเมืองสระแก้ว ท่านปลัดอาวุโส ท่านกำนันตำบลสระขวัญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญท่านผู้ใหญ่อภิสิทธิ์ เศวตรัฐกุล ท่านผู้ใหญ่บ้านแก่งสีเสียด พร้อมด้วยจิตอาสาทุกหมู่บ้านในตำบลสระขวัญ ได้มาพัฒนาโรงเรียนตามโครงการจิตอาสา พัฒนาสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง เพื่อรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย ให้ชาวไทยได้ใช้จนถึงทุกวันนี้

ติดต่อ สพป.สก.1