การนิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562

วัน จันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน และโรงเรียนบ้านสี่แยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว