วันครู 63 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นางสาวทัศนีย์  สุดใจนิยม   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ  พร้อมด้วยคณะครู  ได้ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 อำเภอเขาฉกรรจ์ที่จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์  และรับมอบเกียรติบัตร “ครูดีศรีสระแก้ว” จำนวน 11 คน

ติดต่อเรา