พิธีงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2563 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1