พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและองค์กรภาคีในจังหวัดสระแก้ว

วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมและร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่าง โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดสระแก้ว กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและองค์กรภาคีในจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา