งานวันเด็กแห่งชาติ63&ค่ายวิชาการ 62 กลุ่มโรงเรียนประถมประจำตำบลท่าเกษม

เมื่อวันที่ 11  มกราคม  2563  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

โดยการนำของ ผอ.ประวิทย์  สุวรรณ พร้อมด้วยคณะครู 

เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และ ค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายประจำตำบลท่าเกษม ด้วยการสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม

โดยมีนายสิทธิชัย  ประทีปแก้ว เป็นประธานในการเปิดงาน

ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง แจกของรางวัล กิจกรรมเกมสร้างสรรค์

โรงเรียนบ้านทุ่งพระนำชุดการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฝึกซ้อมโดย นางทวีสุข  เมืองสุข ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ชุดการแสดง

และออกบูธกิจกรรมวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ติดต่อเรา