วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ  นำโดย นายประวิทย์ สุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง ศักยภาพให้กับนักเรียน

ให้กล้าแสดงออกอย่างถูกวิธี  ภายในงานมีกิจกรรมแจกของขวัญ ของรางวัล และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เรียนดี จิตอาสา และยากจน

พร้อมกับรับประทานอาหารร่วมกัน ระหว่าง คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและประชาชน

 

 

 

 

ติดต่อเรา