การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่าย

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1 แจ้ง เรื่องการจัดประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว 5155  ลว  19 ธ.ค. 2556  ขอให้ท่านแจ้งให้ครูเข้าประชุม ในระหว่างวันที่ 9 – 11  พ.ค. 2557

ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร

11

ติดต่อเรา