ร.ร.บ้านหนองแก ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่ 31 ธ.ค.62 ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีจิตศรัทธา ผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ได้ยอดผ้าป่า จำนวน 707,028 บาท และยอดพวงมาลัยจากการแสดงของนักเรียน จำนวน 175,850 บาท #รวมยอดทั้งสิ้น 882,878 บาท

ติดต่อ สพป.สก.1