เชิญประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2557

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม

ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ ตามวัน

เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อ สพป.สก.1