กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 และร่วมแจกของรางวัลให้แก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมกิจกกรรมภายในงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1