กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2563” โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2563”

วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด