กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2563” โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

วันศุกร์ที่  10  มกราคม  2563

โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ ได้จัดกิจกรรม  “วันเด็กแห่งชาติ 2563”