ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนในสังกัด

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1