ตรวจเยี่ยมพื้นที่รับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่รับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และติดตามผลการดำเนินการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และติดตามการสอบ O-NET , NT , RT ณ โรงเรียนเขาตะกรุบพัฒนา อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1