ประชาสัมพันธ์การประกวดบทกวีไฮกุ

ด้วยบริษัทเจแปนแอร์ไลน์ จำกัด และเจแปนฟาวน์เดชั้น กรุงเทพฯ ได้กำหนดจัดการประกวดบทกวีไฮกุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทั้วประเทศระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการประพันธ์ในรูปแบบบทกวีญี่ปุ่นที่เรียกว่า “ไฮกุ”

ดาวโหลดเอกสารคลิก

ติดต่อเรา