การประกวดวาดภาพระบายสี

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีกำหนดจัดงานสมโภชน์วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 18-24 มกราคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาววรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไก่ชน รวมถึงส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านให้คงอยู่ต่อไป

ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เชิญชวนนักเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ”วิถีชีวิตคนไทยกับไก่ชนยุค 4.0″ เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

ประกวดวาดภาพระบายสี ดาวน์โหลดคลิก

ติดต่อ สพป.สก.1