ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนในสังกัด

วันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะครูและบุคลากรการศึกษา เพื่อให้กำลังใจและให้คำปรึกษา ณ โรงเรียนธารนพเก้า และโรงเรียนวัดพวงนิมิต อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา