ผู้บริหาร สพป.สก๑ ร่วมแข่งขัน To Be Number One

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว เป็นตัวแทนของจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการแข่งขันจังหวัด To Be Number One ในกลุ่มรักษามาตรฐานระดับเงิน ณ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และนายกรุณา แก้วน้อย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม To Be Number One ของจังหวัดสระแก้ว ในปีที่ผ่านมา

IMG_0736 IMG_0744 IMG_0762 IMG_0774 IMG_0778 IMG_0782 IMG_0791 IMG_0800 IMG_0810 IMG_0824 IMG_0828 IMG_0830

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา