กิจกรรมทำบุญตักบาตร 2 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 นางสาวทัศนีย์ สุดใจนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน และฟังเทศน์ เนื่องในวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีีงาม พร้อมช่วยขัดเกลาจิตใจให้เกิดความสงบ

ติดต่อเรา