จัดกิจกรรมวันปีใหม่ โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

วันศุกร์ที่  27  ธันวาคม  2562

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

จัดกิจกรรม  “วันปีใหม่  ต้อนรับปี 63”

ติดต่อ สพป.สก.1