ขอเชิญประชุมครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน

ด้วยสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว  ขอเชิญครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้ว ประชุมในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว

ติดต่อเรา