กิจกรรมคาวบอยไนท์ สารสัมพันธ์ชุมชน ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2563

นายบรรจบ  สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และคณะครู

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คาวบอยไนท์สารสัมพันธ์ชุมชนส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2563

ในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ขอขอบคุณ ทีมงานคุณยายหม่อง พี่ดี่ คุณยายน้องปอย ทีมงานน้องกีต้าร์ น้องแสตมป์ ทีมงานคุณยายเพ็ง คุณยายพงษ์คุณยายน้องไอติม คุณตาสมจัด คุณยายน้องน้ำขิง ทีมงานแม่น้องแบม แม่น้องแจ็ค คุณยายคำ คุณย่าน้องผักบุ้ง คุณยายหมาย คุณแม่สมควร คุณยายน้องวันใหม่ พี่รวม คุณยายน้องไอซ์  ทีมงานเจ๊นี ทีมงานป้าน้อย คุณยายน้องภู คุณยายทองคุณยายน้องน้ำขิง ทีมงานปกครอง หมู่ 20 นำโดย ผู้ใหญ่ขยาย  วังคีรี  แม่น้องปอ ทีมงานผู้ใหญอโณทัย บ้านด่านชัยพัฒนา ทีมงานหมู่3  น้าตังค์ คุณพ่อน้องออโต้ครอบครัวครูหมิว ครูตี๋ ครูแมน พ่อประสิทธิ์และยายขาวจากกรุงเทพ  พี่ไชโย คุณตาเคน  น้องไทด์  แม่น้องวันใหม่กับทีมงานแม่หนิง ครอบครัวน้องเหมียว อบต.ทศพร คุณแม่น้องมะเดี่ยว กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์โคพื้นเมืองไทย ผู้ปกครองด.ช.ฤทธินาจ มาขน คุณแม่แดง คณะคุณหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาหลังใน(บ้านท่าตาสี)

ติดต่อเรา