กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้นายสมชาติ ช่วงเปีย นางสาวปรีเปรม เค้าอ้นและนางสาวสุกันยา แก่นทอง เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว(อบจ.หลังเก่า) อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1