การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปางสีดา

วัน ศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปางสีดา ในหัวข้อ “ครูไทย ยุค 4.0 ” ณ ห้องประชุมบัวบาน โรงเรียนหนองเตียน ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา