การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง ประจำปีการศึกษา 2562

วัน พฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกน้อย ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1